CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
I ORZECZNICTWA W PŁOCKU

CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
I ORZECZNICTWA W PŁOCKU

POWRÓT | KONTAKT

Poradnia GERIATRYCZNA

Nasza oferta

Geriatria jest dziedziną medycyny, która skupia się na problemach zdrowotnych osób 60+. Charakteryzuje się kompleksowym podejściem do leczenia chorób, które występują w tej grupie wiekowej

Geriatria łączy w sobie wiele różnych specjalizacji, aby ograniczyć konieczność wizyt u specjalistów. Jest to dobre rozwiązanie, gdy pacjent ma różne choroby. Lekarze geriatrzy przyjmują pacjentów, w zależności od ich stanu zdrowia, w poradniach geriatrycznych, w domu chorego lub w szpitalach na oddziałach geriatrycznych. Patrzą na nich całościowo. Również na leki przypisane przez różnych specjalistów – czy nie mają na siebie niewłaściwego wpływu.

Na czym polega ocena stanu zdrowia pacjenta?

Na oddziałach geriatrycznych (lub innych, ale tylko wobec pacjentów 60+) przeprowadzana jest całościowa ocena geriatryczna (COG). Ocenia ona zakres występujących zaburzeń oraz pomaga ustalić priorytety w leczeniu i rehabilitacji oraz opiece.

W ramach COG lekarz sprawdza między innymi:

  • poziom widzenia i słyszenia
  • stan skóry
  • poczucie samotności i stany depresyjne
  • stany bólowe
  • związek objawów niepożądanych z zażywanymi lekami
  • wyniki badań diagnostycznych
  • poziom zaburzeń pamięci oraz problemów z poruszaniem się
  • sytuację rodzinną i środowiskową, np. utrata członka rodziny, wsparcie członka rodziny w opiece, możliwość samoopieki.

Na podstawie wywiadu lekarz geriatra zaleca dalsze leczenie i postępowanie opiekuńcze.

Zatrudnienie

2020-obecnie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu, Oddział chorób
wewnętrznych


2021-2022 Koordynator oddziału Covid


2013 – 2019
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Kacprzaka
w Płocku


2013 – 2019
Podstawowa Opieka Zdrowotna


2015 – 2018
Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska
Lekarz stażysta

2012 – 2013
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
w Wejherowie

Edukacja

Specjalizacja w dziedzinie geriatrii


– tytuł specjalisty geriatrii potwierdzony złożonym
Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (2022)
2019 – 2022
Szpital Powiatowy Gajda-Med w Pułtusku (2019-
2022)


Specjalizacja w dziedzinie chorób
wewnętrznych


– tytuł specjalisty chorób wewnętrznych potwierdzony
złożonym Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym z oceną
dobrą (2019)
2013 – 2019
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Kacprzak w Płocku

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2006 – 2012
Wydział wojskowo-lekarski
– studia jednolite ukończone z wynikiem dobrym

Zainteresowania i hobby

– motoryzacja klasyczna i sporty rowerowe
– renowacja pojazdów i rowerów
– literatura
– języki obce
– aktywność fizycznaCena 250 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

NEUROMED
ul. Bielska 14a/G
09-400 Płock
+48 534 997 999
kontakt@neuromedplock.pl

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

NEUROMED
ul. Bielska 14a/G
09-400 Płock
+48 534 997 999
kontakt@neuromedplock.pl

©Neuromed 2022