CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
I ORZECZNICTWA W PŁOCKU

CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
I ORZECZNICTWA W PŁOCKU

POWRÓT | KONTAKT

Poradnia NEUROLOGICZNA

Nasza oferta

Poradnia neurologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób ośrodkowego jak i obwodowego układu nerwowego czyli mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Dolegliwości z którymi najczęściej zgłaszają się pacjenci to: bóle głowy, bóle grzbietu lub kończyn, zaburzenia chodu, równowagi, drżenie, zaburzenia czuciowe, zaburzenia pamięci i innych czynności poznawczych, osłabienie siły mięśniowej.  Nasi neurolodzy zajmują się m.in. opieką nad pacjentami z bólami głowy, grzbietu, otępieniami, padaczką, chorobą Parkinsona, chorobami nerwowo-mięśniowymi, stwardnieniem rozsianym po udarze mózgu. Diagnoza i plan terapeutyczny stawiane są na podstawie zebranego wywiadu, szczegółowo przeprowadzonego badania neurologicznego, badań dodatkowych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EEG, USG, EMG, badania laboratoryjne. Często konieczna jest również konsultacja u innych specjalistów w tym psychiatry, neurochirurga czy neuropsychologa.   Na wizytę u lekarza należy zabrać ze sobą swoją dokumentację medyczną, wyniki badań, które były dotychczas wykonane, listę przyjmowanych przez pacjenta leków oraz choró na które cierpi pacjent.

Specjalista neurolog

Dr n. med. Dorota Uchman-Rzeżnik – ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiej Akademii Medycznej. Naukę neurologii rozpoczęła w Oddziale Neurologii Szpitala Grochowskiego w Warszawie i kontynuowała ją tam do zdania egzaminu specjalizacyjnego, który zaliczyła z oceną bardzo dobrą. 20 lat pracowała w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1 sierpnia 2020 pracuje w Oddziale Neurologii WSzZ w Płocku, początkowo na stanowisku z-ca Ordynatora, a od 1 stycznia 2022 pełni funkcję Kierownika Oddziału.

Stwardnienie rozsiane, to jedna z chorób neurologicznych, którymi interesuje się szczególnie. Jej praca doktorska miała tytuł „Ocena zmian stężeń wybranych neuropeptydów i nieswoistych markerów stanu zapalnego u pacjentów z nowo rozpoznanym SM”. W Warszawie rozpoczęła i kontynuuje w WSzZ w Płocku nadzór immunomodulującej terapii u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane w ramach Programu Lekowego NFZ.

Bóle głowy, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, zaburzenia pamięci, ch.Parkinsona, padaczka, choroby naczyniowe mózgu to  problemy zdrowotne, które rozwiązuje w swojej codziennej, szpitalnej i ambulatoryjnej praktyce lekarskiej.

Motto: „Słuchaj! Badaj! Analizuj i wyciągaj wnioski!”

Cena 350 zł

Lek. Joanna Obrębska jest specjalistą neurologiem.

Ukończyła Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalizację z neurologii uzyskała w Warszawie.
Ponad 20 lat temu rozpoczęła pracę na oddziale neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, którą z pasją kontynuuje do dzisiaj.
Od roku 2018 pełnię funkcję Zastępcy Ordynatora.
Prowadzi odcinek intensywnej opieki neurologicznej i ostrej fazy udaru.

Cena 250 zł

Specjalista psychiatra
Specjalista neurolog

Jestem lekarzem z dwoma specjalizacjami: neurologii i psychiatrii. Dążyłem do ich realizacji gdyż uzupełniają się one wzajemnie, co pozwala mi na całościowe spojrzenie na pacjenta.
Niejednokrotnie spotykałem chorych przesyłanych od neurologa do psychiatry i na odwrót. Często stwarza to dla nich i ich rodzin niepotrzebny kłopot. Kolejni lekarze nie wiedzą do jakiej terapii dąży ich poprzednik, jakie preparaty może zastosować żeby uniknąć powikłań i konfliktów lekowych. Pacjenci mają często problemy z poruszaniem się, są negatywnie nastawieni do licznych wizyt. Objawy neurologiczne i psychiatryczne przeplatają się, że nie sposób ich często rozdzielić. Zaburzenia nastroju na przykład generują napięciowe bóle głowy. Osoby po udarach mózgu i krwawieniach wewnątrzczaszkowych (samoistnych czy pourazowych) cierpią na zmienne nastroje z czym się męczą oraz wpływa to negatywnie na ich bliskich. Narastającym, interdyscyplinarnym problemem są także zaburzenia otępienne. Wymagają one nie tylko leczenia „pamięci” ale i wtórnych objawów depresyjnych, bezsenności, odwrócenia rytmu dnia i nocy, zmian charakterologicznych oraz czasami zaburzeń zachowania pod postacią agresji. Jest jeszcze wiele innych chorób np. choroba Parkinsona, padaczki, zawroty itd., które mogą potrzebować również neurologiczno-psychiatrycznego spojrzenia.
Pomagam również osobom z pierwotnymi chorobami zdrowia psychicznego takimi jak schizofrenia, CHAD, zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienia. U tych osób z kolei na początku jest często potrzebna diagnostyka neurologiczna celem wykluczenia istotnej patologii ośrodkowego układowego nerwowego.
Ukończyłem Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Od tamtego czasu pracuje w Płocku i okolicach. Systematycznie biorę udział w doszkalających kursach aby być na bieżąco z postępem w nowych terapiach. Posiadam duże doświadczenie w leczeniu problemów neurologiczno-psychiatrycznych wieku starczego. Pracowałem w Oddziale Neurologii, konsultuję w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych dla Osób z Chorobami Ogólnymi. Obecnie pracuję w Oddziale Psychiatrycznym i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i w Poradni Neurologicznej.

Cena 250 zł

Specjalista neurolog

Pani doktor Kamila Korzeniewska Rogoza jest specjalistą neurologiem. Kierunek lekarski ukończyła na Colegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, szkolenie specjalizacyjne zaś odbywała w Oddziale Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala w Płocku. Swoje kompetencje stale poszerza poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i szkoleniach. Ponadto odbywała również praktykę zawodową w Oddziale Neurologicznym Ospedale Cattinara w Trieste we Włoszech oraz ukończyła Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie żona i matka, interesuje się psychologią i tematyką rozwoju osobistego. Pani Doktor jest osobą niezwykle empatyczną, komunikatywną, kładącą nacisk na holistyczne podejście do pacjenta.

Cena 250 zł

Specjalista neurolog dziecięcy

Lek. AGATA ULATOWSKA Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Od 2015 roku pracownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

Zakres specjalności:
Ocena neurorozwojowa niemowląt i dzieci
Diagnostyka zaburzeń napięcia mięśniowego u niemowląt, ocena neurologicznych przeciwwskazań do szczepień ochronnych
Bóle głowy i zaburzenia snu u dzieci i młodzieży
Diagnostyka i leczenie chorób neurologicznych u dzieci
Ocena neurologiczna dzieci z podejrzeniem autyzmu i spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych

Członek European Pediatric Neurology Society

Uczestnik 3 zagranicznych kursów doszkalających organizowanych przez EPNS (Budapeszt 2017, Alicante 2018 i 2019) oraz Spotkania dla młodych naukowców, Alicante 2018

Absolwentka kursu elektroencefalografii u dzieci.

Cena 300 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

NEUROMED
ul. Bielska 14a/G
09-400 Płock
+48 534 997 999
kontakt@neuromedplock.pl

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

NEUROMED
ul. Bielska 14a/G
09-400 Płock
+48 534 997 999
kontakt@neuromedplock.pl

©Neuromed 2022