CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
I ORZECZNICTWA W PŁOCKU

CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
I ORZECZNICTWA W PŁOCKU

POWRÓT | KONTAKT

Poradnia PSYCHIATRYCZNA

Czym jest psychiatria, co leczy psychiatra i czym się różni od psychologa? Jak wygląda wizyta u specjalisty? Na co należy zwrócić uwagę dbając o swoje zdrowie psychiczne?

Psychiatria – jest jedną z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmującą się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne.

Psychiatra jest lekarzem, który dba zarówno o dobrostan psychiczny jak i somatyczny Pacjenta, diagnozuje i leczy: pomaga poradzić sobie z objawami pojawiającymi się w psychice człowieka, ale również tymi, które dotykają jego ciało (tzw. objawy psychosomatyczne, manifestujące się w obrazie klinicznym w postaci bólu, ucisku w klatce piersiowej, kołatania serca, bólu brzucha, biegunki, wymiotów, zachwiania równowagi, drżenia, potliwości i In.) i ustala ich przyczynę. Lekarz psychiatra, w odróżnieniu od psychologa może zastosować leczenie farmakologiczne.

Jeżeli w stanie zdrowia psychicznego człowieka pojawią się smutek, zniechęcenie, wyczerpanie, utrata zainteresowań i radości życia, zaburzenia snu, apetytu, kiedy wystąpi wzmożona drażliwość, niepokój, natłok myśli, wybuchowość, jeśli w przeżywaniu dominuje lęk,  kiedy zachodzą zmiany w otoczeniu, których człowiek nie rozumie, a rzeczywistość (zdarzenia, sytuacje, zachowania innych osób) staje się zagrażająca albo jeżeli ulgę w przeżywaniu napięcia,  w cierpieniu przynosi coraz częstsze spożywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych – pomocną będzie wizyta u lekarza psychiatry.

Badanie psychiatryczne opiera się w głównej mierze na wywiadzie przeprowadzonym przez specjalistę, jest swego rodzaju przybliżeniem historii życia, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących trudności, obaw, problemów. Między innymi na tej podstawie lekarz ustala diagnozę i biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby osoby cierpiącej dobiera odpowiednie leki. Niezbędne są wizyty kontrolne – w celu omówienia skuteczności leczenia, oceny tolerancji leków, dostosowania dawki leku  do bieżących potrzeb, ewentualnie podjęcia decyzji o zmianie leczenia.  Leczenie trwa zazwyczaj kilka miesięcy, ale są schorzenia, kiedy farmakoterapię należy  stosować długoterminowo, nawet lata.Leczenie farmakologiczne często wspomagane jest leczeniem psychoterapeutycznym.  W skrajnych przypadkach – gdy stan psychiczny pacjenta zagraża jego życiu albo zdrowiu lub życiu innych osób – wówczas lekarz jest w stanie zadecydować o konieczności leczenia w zakładzie psychiatrycznym.

W zakresie Poradni Psychiatrycznej  Neuromed oferujemy diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych w szerokim zakresie:

 • Zaburzenia depresyjne, afektywne,
 • Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem, lękowe,  zespoły natręctw, fobie szkolne, społeczne,  zaburzenia adaptacyjne, żałoba powikłana, zespół stresu pourazowego
 • Zespoły otępienie , choroba Alzheimera
 • Upośledzenie umysłowe z zaburzeniami zachowania
 • Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
 • Zaburzenia osobowości
 • Zespoły uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych


Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się na wizytę, jeżeli nie jesteś pewny czy warto udać się do psychiatry ze swoimi problemami możesz najpierw udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub psychologa.Po opisaniu swojego problemu, w razie potrzeby, zostanie zalecona Ci wizyta u psychiatry.  

Specjalista psychiatra

Wykształcenie:

 • 2008r.  egzamin specjalizacyjny –  specjalista  psychiatra
 • 2001 -2008  staż specjlaizacyjny w zakresie psychiatrii
 • 1999 -2001  staż podyplomowy
 • 1993 – 1999    Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Lekarski
 • 1989 – 1993    Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku
 • 1981 – 1989   Szkoła Podstawowa w Urzędowie , Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janka Krasickiego w Kraśniku

Doświadczenie:

 • 2021 i nadal  – lekarz psychiatra I OZZS przy Sądzie Okręgowym w Płocku
 • 2015 – 2021 Oddział Psychiatryczny Płocki ZOZ w Płocku, starszy asystent, z-ca Ordynatora, Ordynator Oddziału
 • 01.02.2009 – 2015r.  Lekarz specjalista psychiatra – Kierownik Zespołu Rehabilitacyjno-Leczniczego – Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie,
 • 2008 – 31.01.2009  Lekarz specjalista psychiatra – Starszy asystent – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Mężczyzn,
 • Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Białymstoku (Oddział Terapii Psychoz, Oddział Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Lękowych),
 • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Oddział Psychiatrii Sądowej, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddział  Ogólnopsychiatryczny, Całodobowy Oddział Terapii Zaburzeń Lękowych, Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Psychiatryczny Oddział Dzienny)
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia      Środowiskowego ul. Staszica w Białymstoku
 • Poradnia Psychiatryczna Dzieci i Młodzieży w Choroszczy
 • 1999  –  2001  Lekarz w pierwszym roku pracy – lekarski staż podyplomowy – Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Od 2011r. pełnię obowiązki biegłego lekarza psychiatry przy Sądzie Okręgowym w Płocku (jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej)

Cena 250 zł

Specjalista psychiatra

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrii. Pracuję zarówno w opiece stacjonarnej ( szpitalnej) jak i ambulatoryjnej ( poradnia zdrowia psychicznego). Mam doświadczenie w diagnozowaniu oraz leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń oraz chorób psychicznych.

Cena 250 zł

Specjalista psychiatra, Specjalista neurolog

Jestem lekarzem z dwoma specjalizacjami: neurologii i psychiatrii. Dążyłem do ich realizacji gdyż uzupełniają się one wzajemnie, co pozwala mi na całościowe spojrzenie na pacjenta.
Niejednokrotnie spotykałem chorych przesyłanych od neurologa do psychiatry i na odwrót. Często stwarza to dla nich i ich rodzin niepotrzebny kłopot. Kolejni lekarze nie wiedzą do jakiej terapii dąży ich poprzednik, jakie preparaty może zastosować żeby uniknąć powikłań i konfliktów lekowych. Pacjenci mają często problemy z poruszaniem się, są negatywnie nastawieni do licznych wizyt. Objawy neurologiczne i psychiatryczne przeplatają się, że nie sposób ich często rozdzielić. Zaburzenia nastroju na przykład generują napięciowe bóle głowy. Osoby po udarach mózgu i krwawieniach wewnątrzczaszkowych (samoistnych czy pourazowych) cierpią na zmienne nastroje z czym się męczą oraz wpływa to negatywnie na ich bliskich. Narastającym, interdyscyplinarnym problemem są także zaburzenia otępienne. Wymagają one nie tylko leczenia „pamięci” ale i wtórnych objawów depresyjnych, bezsenności, odwrócenia rytmu dnia i nocy, zmian charakterologicznych oraz czasami zaburzeń zachowania pod postacią agresji. Jest jeszcze wiele innych chorób np. choroba Parkinsona, padaczki, zawroty itd., które mogą potrzebować również neurologiczno-psychiatrycznego spojrzenia.
Pomagam również osobom z pierwotnymi chorobami zdrowia psychicznego takimi jak schizofrenia, CHAD, zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienia. U tych osób z kolei na początku jest często potrzebna diagnostyka neurologiczna celem wykluczenia istotnej patologii ośrodkowego układowego nerwowego.
Ukończyłem Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Od tamtego czasu pracuje w Płocku i okolicach. Systematycznie biorę udział w doszkalających kursach aby być na bieżąco z postępem w nowych terapiach. Posiadam duże doświadczenie w leczeniu problemów neurologiczno-psychiatrycznych wieku starczego. Pracowałem w Oddziale Neurologii, konsultuję w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych dla Osób z Chorobami Ogólnymi. Obecnie pracuję w Oddziale Psychiatrycznym i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i w Poradni Neurologicznej.

Cena 250 zł

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz seksuologii.

Absolwentka Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie studiów medycznych brała udział w stażach lekarskich za granicą (Francja, Włochy).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w oddziałach klinicznych (dziennych i stacjonarnych) oraz w poradniach zdrowia psychicznego, domach pomocy społecznej o profilu psychiatrycznym odpowiadając za proces diagnostyczny i terapeutyczny pacjentów nieletnich jak i dorosłych w kryzysie psychicznym o różnej etiologii, m.in.: pacjentów z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, ADHD i in. zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego.
Stale aktualizuje swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i kursach psychiatrycznych. Przebyła półroczne szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

Cena:

Pierwsza wizyta 400 zł

Kolejna wizyta 350 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

NEUROMED
ul. Bielska 14a/G
09-400 Płock
+48 534 997 999
kontakt@neuromedplock.pl

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

NEUROMED
ul. Bielska 14a/G
09-400 Płock
+48 534 997 999
kontakt@neuromedplock.pl

©Neuromed 2022