CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
I ORZECZNICTWA W PŁOCKU

CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
I ORZECZNICTWA W PŁOCKU

POWRÓT | KONTAKT

Poradnia PSYCHOLOGICZNA

Nasza oferta

Poradnia psychologiczna to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów i psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych. Pomoc kierowana jest do dzieci młodzieży i dorosłych zmagających się z problemami natury psychicznej. Pomagamy w obszarze poradnictwa psychologicznego, diagnostyki klinicznej, wsparcia w obszarze interwencji kryzysowej a także psychoterapii indywidualnej i terapii par.

Oferujemy poradnictwo rodzinne i wychowawcze, psychoedukację i sesje coachingowe. 

Nasi specjaliści to oddana i rzetelna kadra, dla której dobrostan drugiego człowieka jest naczelną zasadą i przyświeca pomocy udzielanej potrzebującym pacjentom. 

Specjalista psycholog, psychoterapeuta

Uczelnia:

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu – Psychologia stosowana (IV rok ukończony z wyróżnieniem).
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie.

Specjalizacja zawodowa:

 • Magister psychologii.
 • Biegły Sądu Okręgowego w Płocku (Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologów Sądowych).
 • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w trakcie certyfikacji).

Podsumowanie doświadczenia zawodowego:

 • Wolontariat w Polskim Związku Głuchych Oddział w Rybniku.
 • Praktyki zawodowe w Oddziale Młodzieżowym w CSK – Łódź.
 • Wolontariat w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Łódź.
 • Staż w Oddziale Chorób Afektywnych w CSK – Łódź.
 • Staż w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci XIA w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Babińskiego – Łódź.
 • Opiekun-wolontariusz, psycholog grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „PRZYTUL MNIE” – Łódź.
 • Psycholog – Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej – Gostynin – Zalesie.
 • Specjalista terapii uzależnień – Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią – Łódź.
 • Specjalista terapii uzależnień – Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł.   R. Chylińskiego – Łódź.
 • Wychowawca, psycholog – Dom Dziecka; Dąbrówka k/o Zgierza.
 • Wykładowca psychologii – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – Łódź; Kierunek Marketing i Zarządzanie Filia w Wyszkowie.
 • Psycholog – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Hospicjum Domowe przy NZOZ „Medicus” w Gostyninie.
 • Psycholog – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
 • Psycholog – Dom Dziecka w Gostyninie.
 • Psycholog w Rodzinnym Domu Dziecka w Ruszkowie.
 • Psychoterapeuta – NZOZ Saba – Med w Płocku.
 • Psychoterapeuta – Mazowieckie Centrum Medyczne w Płocku.

Psycholog biegły Sądu Okręgowego w Płocku w zakresie klinicznym i psychoonkologicznym. Obecnie odbywa 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie, atestowane i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ważniejsze szkolenia:

 • Kurs Języka Migowego dla Nauczycieli I, II, III stopień.
 • Kurs dla Biegłych Sądowych z zakresu Psychologii „Zasady przesłuchania małoletnich świadków w trybie art. 185 a”.
 • Udział w warsztacie psychoedukacyjnym pt.: „Zasady specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dzieci, rodzin i innych osób dotkniętych kryzysem, w tym poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof”.
 • Warsztaty: „Drzewo życia – warsztat arteterapeutyczny”, „Trening poznawczy w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi”.
 • Szkolenie w Centrum CBT „Nadmierna Złość – problem wielu zaburzeń. Terapia w paradygmacie poznawczo – behawioralnym.”
 • Szkolenie w Centrum CBT – „Praca z trybami w ujęciu terapii schematu – terapia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i tzw.: trudnych pacjentów”.
 • Szkolenie „Praktyka uważności Mindfulness. Aspekty, zastosowania, praktyka”.
 • Szkolenie dot. Edukacji i Pedagogiki Seksualnej Dzieci i Młodzieży

Przynależność do towarzystw, współpraca z ośrodkami:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 • Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.
 • Członek Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie.

Cena 170 zł

Psycholog, psychotraumatolog, psychoonkolog.

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia
podyplomowe z psychotraumatologii w Collegium Humanum w Warszawie,
szkolenie TSR I stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
w Warszawie oraz studia podyplomowe z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym.

Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii,
psychotraumatologii oraz psychoonkologii.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa
Suicydologicznego.

Zajmuje się wspieraniem osób dorosłych, zmagających się z różnego rodzaju problemami,
takimi jak: kryzys, codzienne trudności, problemy w relacjach interpersonalnych, stres,
choroby przewlekłe (głównie onkologiczne), wydarzenia traumatyczne, myśli samobójcze,
żałoba. Ponadto, przyjmuje dzieci chore onkologicznie oraz rodziny pacjentów onkologicznych.Cena 170 zł

Psycholog

Wykształcenie:

– tytułu magistra psychologii, specjalność psychologia kliniczna;

– studia na kierunku psychologii Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego;

Wykształcenie uzupełniające:

– certyfikat ukończenia szkolenia „Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie”;

– certyfikat ukończenia szkolenia „Człowiek w kryzysie – jak rozpoznać, jak wesprzeć”;

– certyfikat ukończenia szkolenia „Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień”;

– certyfikat ukończenia szkolenia „Socjoterapia”;

– certyfikat ukończenia Szkoły Terapeutów Bill Burgin School Fundacji im. St. Batorego w ramach programu ATLANTIS;

Inne umiejętności:

– trafne analizy zależności przyczynowo – skutkowych mechanizmów funkcjonowania i działania;

– budowanie i rozwijanie relacji interpersonalnych; rozwijanie komunikacji;

– dociekliwość;

Doświadczenie zawodowe:

– psycholog szkolny Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku;

– wykładowca psychologii w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie;

Prowadzenie zajęć (wykłady, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia, warsztaty) z zakresu psychologii klinicznej;

– asystent w Mazowieckiej Uczelni Publicznej (d. PWSZ) w Płocku;

Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu;

Prowadzenie Psychologicznego Punktu Rozwoju Osobistego;

– biegły psycholog z listy Sądu Okręgowego w Płocku;

Prowadzenie badań, diagnozowanie i wydawanie opinii sądowo-psychologicznych;

Współpraca z lekarzami specjalistami;

– wykładowca psychologii klinicznej w Studium Podyplomowym Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku;

– prowadzenie szkoleń dla oddziału płockiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”;

Prowadzenie szkoleń dla aplikantów adwokackich przy ORA w Płocku;

– psycholog w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej „ąę” w Płocku;

Realizacja programów unijnych dla MOPS, PCPR i in.;

Konsultacje indywidualne, psychokorekcja;

– wykładowca psychologii klinicznej w AP Edukacja;

– konsultant „Telefonu Zaufania”, Płock;

– starszy terapeuta Placówki Socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku;

Realizacja autorskich programów psychokorekcyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin;

Prowadzenie terapii rodzinnej dla rodzin wychowanków;

Prowadzenie terapii uzależnień dla rodziców wychowanków;

– kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Płocku;

– kierownik Oddziału Specjalnego w ZK Nr 2 w Łodzi;

Kierowanie Zespołem Diagnostyczno-Korekcyjnym;

Prowadzenie psychokorekcji;

Prowadzenie terapii odwykowej;


Cena 170 zł

Psycholog, psychoterapeuta.

Cena 170 zł

Mgr Agnieszka Słaby jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą BSFT i coachem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w międzynarodowej firmie doradztwa personalnego.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz psychoterapii par i małżeństw.

Cena:

Terapia indywidualna 170 zł

Terapia par 200 zł

Specjalista psycholog, psychoterapeuta

Uczelnia:

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu – Psychologia stosowana (IV rok ukończony z wyróżnieniem).
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie.

Specjalizacja zawodowa:

 • Magister psychologii.
 • Biegły Sądu Okręgowego w Płocku (Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologów Sądowych).
 • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w trakcie certyfikacji).

Podsumowanie doświadczenia zawodowego:

 • Wolontariat w Polskim Związku Głuchych Oddział w Rybniku.
 • Praktyki zawodowe w Oddziale Młodzieżowym w CSK – Łódź.
 • Wolontariat w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Łódź.
 • Staż w Oddziale Chorób Afektywnych w CSK – Łódź.
 • Staż w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci XIA w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Babińskiego – Łódź.
 • Opiekun-wolontariusz, psycholog grupy dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „PRZYTUL MNIE” – Łódź.
 • Psycholog – Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej – Gostynin – Zalesie.
 • Specjalista terapii uzależnień – Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią – Łódź.
 • Specjalista terapii uzależnień – Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł.   R. Chylińskiego – Łódź.
 • Wychowawca, psycholog – Dom Dziecka; Dąbrówka k/o Zgierza.
 • Wykładowca psychologii – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – Łódź; Kierunek Marketing i Zarządzanie Filia w Wyszkowie.
 • Psycholog – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Hospicjum Domowe przy NZOZ „Medicus” w Gostyninie.
 • Psycholog – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
 • Psycholog – Dom Dziecka w Gostyninie.
 • Psycholog w Rodzinnym Domu Dziecka w Ruszkowie.
 • Psychoterapeuta – NZOZ Saba – Med w Płocku.
 • Psychoterapeuta – Mazowieckie Centrum Medyczne w Płocku.

Psycholog biegły Sądu Okręgowego w Płocku w zakresie klinicznym i psychoonkologicznym. Obecnie odbywa 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Gestalt w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie, atestowane i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ważniejsze szkolenia:

 • Kurs Języka Migowego dla Nauczycieli I, II, III stopień.
 • Kurs dla Biegłych Sądowych z zakresu Psychologii „Zasady przesłuchania małoletnich świadków w trybie art. 185 a”.
 • Udział w warsztacie psychoedukacyjnym pt.: „Zasady specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dzieci, rodzin i innych osób dotkniętych kryzysem, w tym poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof”.
 • Warsztaty: „Drzewo życia – warsztat arteterapeutyczny”, „Trening poznawczy w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi”.
 • Szkolenie w Centrum CBT „Nadmierna Złość – problem wielu zaburzeń. Terapia w paradygmacie poznawczo – behawioralnym.”
 • Szkolenie w Centrum CBT – „Praca z trybami w ujęciu terapii schematu – terapia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i tzw.: trudnych pacjentów”.
 • Szkolenie „Praktyka uważności Mindfulness. Aspekty, zastosowania, praktyka”.
 • Szkolenie dot. Edukacji i Pedagogiki Seksualnej Dzieci i Młodzieży

Przynależność do towarzystw, współpraca z ośrodkami:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 • Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.
 • Członek Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie.

Cena 170 zł

Specjalista psychologii klinicznej, suicydolog, mediator

Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych: kryzysie utraty zdrowia i choroby (Hospicjum), chorób somatycznych (Instytut Matki i Dziecka) oraz  zaburzeniami psychicznymi (dzienny oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczno – rehabilitacyjny, poradnia zdrowia psychicznego, ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodki interwencji kryzysowej) łączę z holistycznym (całościowym) podejściem do Człowieka.

Specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, pedagog, terapeuta par i małżeństw, suicydolog, mediator, coach, doradca zawodowy, socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Uczelnia:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Doktor nauk humanistycznych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego psychologia – specjalność: kliniczna i osobowości
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej – kwalifikacyjne studia podyplomowe:- Psychologia kliniczna II stopnia- Psychologia kliniczna chorób somatycznych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernik – pedagogika, specjalność; opiekuńczo – wychowawcza

Specjalizacja zawodowa:

 • Psycholog kliniczny
 • pedagog
 • suicydolog (praca z osobami zagrożonymi samobójstwem i ich rodzinami)
 • psychoterapeuta
 • interwent kryzysowy

Odbyte szkolenia certyfikujące:

 • Institute of Biofeedback and Noopsychosomatic – Certyfikat nr 7: Certyfikat specjalisty psychoterapii w zakresie Logoterapii  (Specjalizacja Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia) i Analizy Egzystencjalnej
 • Polski Instytut Ericsonowski w Łodzi: kurs specjalistyczny – Psychoterapia małżeństw i par
 • Polskie Towarzystwo Suicydologiczne w  Warszawie – Certyfikat nr 24: Certyfikat suicydologa
 • Instytut Psychologii Zdrowia i Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie – Certyfikat nr 30: Certyfikat specjalisty pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
 • Instytut Psychologii Zdrowia w  Warszawie: kurs specjalistyczny – Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej: ścieżka specjalizacyjna: – pomoc psychologiczna osobom dorosłym
 • Studia podyplomowe w zakresie:
  – Socjoterapia dzieci i młodzieży
  – Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
  – Terapia psychologiczno – pedagogiczna
  – Gerontologia z elementami opieki paliatywnej
  – Negocjacje i mediacje
  – Coaching
  – Doradztwo zawodowe

Cena 170 zł

Specjalista psychologii klinicznej, mediator.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach życiowych: kryzysie utraty zdrowia i choroby (Hospicjum), chorób somatycznych (Instytut Matki i Dziecka) oraz  zaburzeniami psychicznymi (dzienny oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczno – rehabilitacyjny, poradnia zdrowia psychicznego, ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodki interwencji kryzysowej) łączę z holistycznym (całościowym) podejściem do Człowieka.

Specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, pedagog, terapeuta par i małżeństw, suicydolog, mediator, coach, doradca zawodowy, socjoterapeuta, psychoterapeuta.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Doktor nauk społecznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – mgr pedagogiki specjalnej (pedagogika integracyjna i włączająca)

Studia podyplomowe w zakresie:

 • studia podyplomowe w zakresie: Psychotraumatologia
 • Psychoonkologia
 • Andragogika
 • Socjoterapia z terapią rodzin
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Gerontologia z elementami opieki paliatywnej
 • Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Arteterapia z elementami terapii zajęciowej

Certyfikaty:

 • Certyfikat psychoterapeuty: psychoterapia integralna (noopsychoterapia; III Szkoła Wiedeńska)
 • Certyfikat terapeuty: terapia par i małżeństw
 • Certyfikat tutora

Cena 170 zł

Magister psychologii

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia podyplomowe z psychotraumatologii w Collegium Humanum
w Warszawie oraz szkolenie TSR I stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Obecnie, w trakcie studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu psychologii, psychotraumatologii oraz psychoonkologii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa
Suicydologicznego. Zajmuje się wspieraniem osób dorosłych, zmagających się z różnego rodzaju problemami, takimi jak: kryzys, codzienne trudności, problemy w relacjach interpersonalnych, stres, choroby przewlekłe (głównie onkologiczne), wydarzenia traumatyczne, myśli samobójcze, żałoba. Ponadto, przyjmuje dzieci chore onkologicznie oraz rodziny pacjentów onkologicznych.

Cena 170 zł

Psycholog

Cena 170 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

NEUROMED
ul. Bielska 14a/G
09-400 Płock
+48 534 997 999
kontakt@neuromedplock.pl

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

NEUROMED
ul. Bielska 14a/G
09-400 Płock
+48 534 997 999
kontakt@neuromedplock.pl

©Neuromed 2022